Felhaszálási feltételek | ClearWater ballonos víz, vízautomata, vízadagoló, ásványvíz, ballonos ásványvíz, vizes ballon | ClearWater

Weboldal Használati Feltételek

Üdvözöljük a ClearWater Kft. (Társaság) által üzemeltetett clearwater.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal).

A jelen Weboldal Használati Feltételek (továbbiakban: Használati Feltételek) tartalmazzák a Weboldal használatára vonatkozó szabályokat.

1. Fogalmi meghatározások

Felhasználó: Látogató és Ügyfél együttes megnevezése

Látogató: az a személy, aki megtekinti a Weboldalt.

Ügyfél: az a személy, aki a Társasággal már szerződéses jogviszonyban, és ügyfélkapcsolatban áll, és a Weboldalon keresztül is leadhatja megrendelését a Termékek tekintetében.

Termékek: A Társaság által gyártott és/vagy forgalmazott azon termékek, amelyek tekintetében kizárólag Ügyfél -a bérleti-szolgáltatási szerződésben, és a Társaság általános szerződési feltételeiben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározott feltételek – a Weboldalon keresztül is leadhatja megrendelését.

Weboldal: A Társaság clearwater.hu című weboldala.

Webes megrendelés: Kizárólag a Társaság Ügyfelei számára igénybevehető lehetőség a Termékek Weboldalon keresztül, elektronikus úton történő megrendelése céljából az Ügyfél bérleti-szolgáltatási szerződésében, és az ÁSZF-ben meghatározott feltételek figyelembe vételével.

Jelen Használati Feltételek, illetve Adatvédelmi Nyilatkozatunk magában foglalják a Társaság Weboldalának használati szabályait, a Felhasználó jogosultságait, és a kötelezettségeit.

A Weboldal elérésével, böngészésével és használatával, illetve a webes megrendeléssel a Felhasználó elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja a Használati Feltételeket, és Adatvédelmi Nyilatkozatot, továbbá a Weboldal látogatása, illetve megrendelés esetén eleget tesz a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak, illetve betartja a Használati Feltételeket.

Amennyiben nem fogadja el ezen Használati Feltételeket, illetve Adatvédelmi Nyilatkozatunkat kérjük, NE használja a Weboldalt, és az ott nyújtott szolgáltatásokat!

A Társaság külön értesítés nélkül, bármikor módosíthatja jelen Használati Feltételeket, és Adatvédelmi Nyilatkozatot, valamint az oldalon szereplő bármely más információt a jelenlegi Használati Feltételek, Adatvédelmi Nyilatkozat Weboldalon történő frissítésével.

A Társaság mindenkor fenntartja magának a jogot, hogy a webes megrendelés lehetőségét megszüntesse, a Termékek körét előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztassa.

A Felhasználó a Weboldalt, illetve az Ügyfél webes megrendelését a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Társaság nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Társaság nem vállal felelősséget.

Társaság kizárja mindenfajta felelősségét a Felhasználó által tanúsított magatartásért, a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Társaság szükség esetén együttműködik és adatot szolgáltat az eljáró hatóságok felé a jogsértések felderítése végett.

A Weboldal esetlegesen olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más cégek oldalaira vezet. Ezen cégek adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Társaság nem vállal felelősséget.

A Felhasználó által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Társaság jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Társaság jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben az Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Társaságnak. Amennyiben Társaság jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Társaság a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a grafikai elemeket, azok elrendezését, szerkesztését a weboldal felületén, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötleteket). A Felhasználó nem sértheti Társaság szerzői jogát, ellenkező esetben teljes mértékben felelős ezen jog megsértéséért.

2. Webes megrendelés feltételei:

A Weboldalon keresztül Termék megrendelésének előfeltétele a Társasággal a szerződéses jogviszony fennállása.

Az Ügyfél vevőazonosító szám és jelszó (továbbiakban: Belépési adat), illetve e-mail elérhetősége megadásával kezdheti meg megrendelését. Jelszót az első belépéshez Társaság biztosít az Ügyfél számára, amelyet az Ügyfélnek az első belépéskor meg kell változtatnia.

Társaság kizárja a felelősségét minden Belépési adat elvesztése miatt bekövetkezett kárért. Társaság felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a biztonságos felhasználás érdekében Belépési adatait ne adja ki illetéktelen személyeknek. Társaság nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél az Ügyfél Belépési adatival visszaél, illetve jogosulatlan felhasználást valósít meg a Weboldalon. Amennyiben Ügyfél azt tapasztalja, hogy harmadik fél visszaélt a Belépési adataival, és ebben az esetben Ügyfél köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát. Amennyiben Ügyfél elfelejtette a jelszavát, akkor a bejelentkezéskor a megadott e-mail címre kérheti annak újbóli megküldését.

A Társaság bejelentkezéskor ellenőrzi az Ügyfél megadott Belépési adatait, és kizárólag az ellenőrzést követően adhat le az Ügyfél megrendelést.

Amennyiben az Ügyfél szerződéses jogviszonya bármely okból megszűnt, az a rendelési jogosultság megszüntetést vonhatja maga után.

A megrendelés leadásának részletes technikai lépéseit a Társaság Weboldala mutatja a bejelentkezett Ügyfél számára, a jelen Használati Feltételek csak a megrendelés legfontosabb részleteit szabályozzák.

A vételár mindig a kiválasztott Termék(ek) mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megrendelés során kiválasztott Termék(ek) vételára a Társasággal kötött egyedi szerződésben meghatározottak szerint jelenik meg.

A Terméket az Ügyfél kizárólag szállítási napjára rendelhet, sürgősségi rendelés leadására kizárólag a Vevőszolgálaton keresztül van lehetőség.

Megrendelés feladására az adott Termék(ek) és a rendelni kívánt mennyiség kiválasztása után van lehetőség.

Az Ügyfél rendelését nem tudja leadni, amennyiben számlatartozása ezt nem teszi lehetővé. Ebben az esetben az Ügyfél a Pénzügyi információk menüpontban ellenőrizheti nyitott rendeléseit, valamint lejárt számláit, illetve a Vevőszolgálattól kérhet bővebb tájékoztatást.

Amennyiben az Ügyfél a megrendelés tartalmát, adatait véglegesítette, ezt követően annak elküldése előtt egy összesítő ablakban ellenőrizheti teljes megrendelését. Az ellenőrzés, és az összesítő adatok jóváhagyását követőn a megrendelés már nem módosítható, vagy törölhető.

Az Ügyfél a megrendeléssel, Termékkel, kapcsolatos információkért a Társaság Vevőszolgálatához fordulhat, illetve a megrendelés visszavonását, módosítását kizárólag a Társaság Vevőszolgálatán teheti meg az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám: (06-27) 542-400

faxszám: (06-27) 542-401

e-mail: vevoszolgalat@clearwater.hu

Társaság a megrendelés beérkezéséről Ügyfél részére tájékoztató e-mail-t küld. A visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatásul szolgál az Ügyfél számára, hogy a Társaság a megrendelésének feldolgozását megkezdte. Amennyiben technikai hiba folytán visszaigazoló e-mail nem érkezik, az Ügyfél a Vevőszolgálathoz tud fordulni.

A megrendelést a Társaság weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi kötelező mezőt kitölti.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megrendelt Termékek leszállítására, átvételére, felhasználásra, az azzal kapcsolatos fizetési feltételekre, illetve jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekre Társaság és az Ügyfél között fennálló bérleti-szolgáltatási szerződés, és a Társaság ÁSZF-je alkalmazandó.

Amennyiben a Társaság és az Ügyfél között esetlegesen fennálló jogvita Társasággal való tárgyalások során nem rendeződik, az Ügyfél panaszt tehet a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál, illetőleg a szakmai kamarák mellett működő békéltető testülethez fordulhat a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére.

A Társaság Weboldalán való megrendelés feladása az Ügyfél részéről feltételezi az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Társaság a biztonságosabb megrendelés érdekében javasolja az Ügyfélnek, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

Partnereink