Ballonos víz otthonra | ClearWater

Az ballonos víz otthonra előnyei

 • Komfort és kényelem – mi rendszeresen szállítunk, így Önnek nem kell cipekednie
 • Gyerekbarát – folyamatos hozzáférést biztosít friss ClearWater vízhez az egész család számára. A legkisebbek számára is teljesen biztonságos
 • Ökológiai hatás – azzal, hogy a vízadagoló mellett dönt, nagyban csökkenti a PET hulladékok mértékét bolygónkon. Ballonjainkat többször újratöltjük, majd újrahasznosítjuk
 • Funkcionalitás – egy vízadagoló ma már elengedhetetlen kelléke minden modern otthonnak

Milyen plusz előnyökkel jár egy ballonos víz?

 • Az Ön otthonáig szállítjuk a vizes ballonokat – nem kell többé cipekednie a boltból.
 • Védheti a környezetét – a ballonos víznek köszönhetően sokkal kevesebb szemetet fog termelni háztartásában. Többé nem kell a PET palackokat külön gyűjtenie, majd a szelektív hulladékgyűjtőbe vinnie.
 • Vízivásra buzdíthatja gyermekét – a család legfiatalabb tagjai is biztosan örülni fognak egy vízadagolónak. Sokkal szívesebben fognak olyan vizet inni, amit saját maguknak tölthetnek ki, hűtött és szénsavas formában is.
 • Időt spórolhat – nem kell többé azzal töltenie az időt, hogy vízért járkáljon a boltba.

 

AJÁNLATKÉRŐ MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE


 

Az ajánlat elkészítéséhez, kérjük, szíveskedjen kitölteni az alábbi adatokat. Köszönjük.

 

 • SZEMÉLYES ADATOK

 • TÁJÉKOZTATÓ

  Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunkkal megkötésre kerülő szerződésének elkészítéséhez, a szerződéses jogviszony fenntartásához, és Társaságunknak a szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítéséhez, valamint jogszerű igényeinek érvényesítéséhez az alábbi személyes adatok megadása szükséges.

  Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatok vonatkozásában adatkezelőnek Társaságunk, a CLEARWATER Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Bem utca 7., cégjegyzékszám: 13-09- 127940, adószám: 12029994-2-13, levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Bem utca 7., telefonszám: 06-27-542-400, fax: 06-27-542-401, e-mail cím: vevoszolgalat@clearwater.hu) minősül.

  Tájékoztatjuk, hogy az Ön nevének, lakcímének, levelezési címének, szállítási címének, a kapcsolattartó nevének, telefonszámának és e-mail címének kezelése szükséges ahhoz, hogy Társaságunk szerződést tudjon kötni Önnel, továbbá ahhoz, hogy az Ön részére termékeinket kiszállíthassuk; az adatkezelés a szerződő felek közötti szerződésen alapul. A szerződéses kapcsolat létrehozása, valamint a szerződés fenntartása és teljesítése érdekében megadott személyes adatokat Társaságunk legfeljebb a szerződéses kapcsolat megszűnésének időpontjáig kezeli.

  Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben a lent felsorolt személyes adatait nem, vagy csak részben bocsátja Társaságunk rendelkezésére, Társaságunknak – a szerződés teljesítéséhez szükséges alapvető információk hiányában – nem áll módjában szerződést kötni Önnel.

  Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk az Ön további személyes adatait (anyja neve, születési hely és születési idő) az Önnel megkötésre kerülő szerződésből fakadó igényeinek érvényesítéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezeli. A CLEARWATER Kft. jogos érdeke alapján felvett személyes adatokat Társaságunk mindaddig kezeli, ameddig Ön ezen adatok kezelése ellen nem tiltakozik írásban, a CLEARWATER Kft., 2120 Dunakeszi, Bem utca 7. postacímre, vagy a vevoszolgalat@clearwater.hu e-mail címre küldött levél útján.

  Amennyiben Ön jelen adatbekérő megfelelő rovatainak kitöltésével önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Társaságunk az Ön részére marketing célú megkereséseket küldjön, úgy nevét, levelezési címét, a kapcsolattartó e-mail címét, telefonszámát abból a célból is kezeljük, hogy hírleveleinket, egyedi ajánlatainkat eljuttassuk Önhöz, továbbá kérdőívek kitöltésére kérjük fel, vagy tájékoztassuk a hűségpont rendszerünk működéséről, annak esetleges változásairól. Tájékoztatjuk, hogy marketing célból kezelünk egyes, az Ön által megadott információkat, fogyasztási adatokat is. Marketing célú megkeresések küldése céljából adatait addig kezeljük, amíg az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását Ön vissza nem vonja, de legfeljebb a szerződéses kapcsolat megszűnéséig.

  Adatainak marketing célból történő kezeléséhez adott hozzájárulását Ön bármikor jogosult írásban visszavonni a CLEARWATER Kft., 2120 Dunakeszi, Bem utca 7. postacímre, vagy a vevoszolgalat@clearwater.hu e-mail címre küldött levél útján. Ebben az esetben Társaságunk haladéktalanul intézkedik annak érdekében, hogy rendszereiben a hozzájárulás visszavonásának ténye átvezetésre kerüljön. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása folytán fenti személyes adatait nem töröljük nyilvántartásainkból, mivel azok kezelése a közöttünk fennálló szerződéses kapcsolat fenntartása érdekében továbbra is szükséges.

  Felhívjuk figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Társaságunk azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végeztünk az Ön hozzájárulása alapján.

  Az Ön által Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokhoz a CLEARWATER Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló, kiszervezett tevékenységet végző adatfeldolgozók hozzáférhetnek, részükre – külön adatfeldolgozási szerződés alapján – egyes adatok átadásra kerülnek.

  Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben Társaságunknak a szerződés alapján Önnel szemben követelése áll fenn, úgy ennek érvényesítése érdekében az ehhez szükséges személyes adatok átadásra kerülnek a behajtásban közreműködő személyek (jogi képviselő, követeléskezelő cég) részére.

  Tájékoztatjuk, hogy Ön a Társaságunk által kezelt személyes adatairól bármikor felvilágosítást kérhet, jogosult továbbá arra is, hogy a Társaságunk által kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja. Amennyiben az Ön által megadott, és Társaságunk adatbázisában tárolt adatok a valóságnak nem felelnek meg, Ön kérheti az adatok helyesbítését a pontos adatok egyidejű megadása mellett. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a CLEARWATER Kft. adatkezelési tájékoztatójában meghatározott esetekben Ön kérheti Társaságunk részére megadott személyes adatai törlését, illetve az adatkezelés korlátozását.

  Felhívjuk figyelmét arra, hogy Ön jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) abban az esetben, ha Ön úgy ítéli meg, hogy Társaságunk személyes adatait nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság panaszát határidőben nem vizsgálja ki, jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat. Társaságunk részletes adatkezelési tájékoztatóját a http://www.clearwater.hu weboldalon érheti el.

Partnereink