Weboldal Használati Feltételek

Üdvözöljük a ClearWater Kft. (Társaság) által üzemeltetett clearwater.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal).

A jelen Weboldal Használati Feltételek (továbbiakban: Használati Feltételek) tartalmazzák a Weboldal használatára vonatkozó szabályokat.

1. Fogalmi meghatározások

Felhasználó: Látogató és Ügyfél együttes megnevezése

Látogató: az a személy, aki megtekinti a Weboldalt.

Ügyfél: az a személy, aki a Társasággal már szerződéses jogviszonyban, és ügyfélkapcsolatban áll, és a Weboldalon keresztül is leadhatja megrendelését a Termékek tekintetében.

Termékek: A Társaság által gyártott és/vagy forgalmazott azon termékek, amelyek tekintetében kizárólag Ügyfél -a bérleti-szolgáltatási szerződésben, és a Társaság általános szerződési feltételeiben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározott feltételek – a Weboldalon keresztül is leadhatja megrendelését.

Weboldal: A Társaság clearwater.hu című weboldala.

Webes megrendelés: Kizárólag a Társaság Ügyfelei számára igénybevehető lehetőség a Termékek Weboldalon keresztül, elektronikus úton történő megrendelése céljából az Ügyfél bérleti-szolgáltatási szerződésében, és az ÁSZF-ben meghatározott feltételek figyelembe vételével.

Jelen Használati Feltételek, illetve Adatvédelmi Nyilatkozatunk magában foglalják a Társaság Weboldalának használati szabályait, a Felhasználó jogosultságait, és a kötelezettségeit.

A Weboldal elérésével, böngészésével és használatával, illetve a webes megrendeléssel a Felhasználó elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja a Használati Feltételeket, és Adatvédelmi Nyilatkozatot, továbbá a Weboldal látogatása, illetve megrendelés esetén eleget tesz a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak, illetve betartja a Használati Feltételeket.

Amennyiben nem fogadja el ezen Használati Feltételeket, illetve Adatvédelmi Nyilatkozatunkat kérjük, NE használja a Weboldalt, és az ott nyújtott szolgáltatásokat!

A Társaság külön értesítés nélkül, bármikor módosíthatja jelen Használati Feltételeket, és Adatvédelmi Nyilatkozatot, valamint az oldalon szereplő bármely más információt a jelenlegi Használati Feltételek, Adatvédelmi Nyilatkozat Weboldalon történő frissítésével.

A Társaság mindenkor fenntartja magának a jogot, hogy a webes megrendelés lehetőségét megszüntesse, a Termékek körét előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztassa.

A Felhasználó a Weboldalt, illetve az Ügyfél webes megrendelését a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Társaság nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Társaság nem vállal felelősséget.

Társaság kizárja mindenfajta felelősségét a Felhasználó által tanúsított magatartásért, a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Társaság szükség esetén együttműködik és adatot szolgáltat az eljáró hatóságok felé a jogsértések felderítése végett.

A Weboldal esetlegesen olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más cégek oldalaira vezet. Ezen cégek adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Társaság nem vállal felelősséget.

A Felhasználó által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Társaság jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Társaság jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben az Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Társaságnak. Amennyiben Társaság jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Társaság a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a grafikai elemeket, azok elrendezését, szerkesztését a weboldal felületén, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötleteket). A Felhasználó nem sértheti Társaság szerzői jogát, ellenkező esetben teljes mértékben felelős ezen jog megsértéséért.

2. Webes megrendelés feltételei:

A Weboldalon keresztül Termék megrendelésének előfeltétele a Társasággal a szerződéses jogviszony fennállása.

Az Ügyfél vevőazonosító szám és jelszó (továbbiakban: Belépési adat), illetve e-mail elérhetősége megadásával kezdheti meg megrendelését. Jelszót az első belépéshez Társaság biztosít az Ügyfél számára, amelyet az Ügyfélnek az első belépéskor meg kell változtatnia.

Társaság kizárja a felelősségét minden Belépési adat elvesztése miatt bekövetkezett kárért. Társaság felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a biztonságos felhasználás érdekében Belépési adatait ne adja ki illetéktelen személyeknek. Társaság nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél az Ügyfél Belépési adatival visszaél, illetve jogosulatlan felhasználást valósít meg a Weboldalon. Amennyiben Ügyfél azt tapasztalja, hogy harmadik fél visszaélt a Belépési adataival, és ebben az esetben Ügyfél köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát. Amennyiben Ügyfél elfelejtette a jelszavát, akkor a bejelentkezéskor a megadott e-mail címre kérheti annak újbóli megküldését.

A Társaság bejelentkezéskor ellenőrzi az Ügyfél megadott Belépési adatait, és kizárólag az ellenőrzést követően adhat le az Ügyfél megrendelést.

Amennyiben az Ügyfél szerződéses jogviszonya bármely okból megszűnt, az a rendelési jogosultság megszüntetést vonhatja maga után.

A megrendelés leadásának részletes technikai lépéseit a Társaság Weboldala mutatja a bejelentkezett Ügyfél számára, a jelen Használati Feltételek csak a megrendelés legfontosabb részleteit szabályozzák.

A vételár mindig a kiválasztott Termék(ek) mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megrendelés során kiválasztott Termék(ek) vételára a Társasággal kötött egyedi szerződésben meghatározottak szerint jelenik meg.

A Terméket az Ügyfél kizárólag szállítási napjára rendelhet, sürgősségi rendelés leadására kizárólag a Vevőszolgálaton keresztül van lehetőség.

Megrendelés feladására az adott Termék(ek) és a rendelni kívánt mennyiség kiválasztása után van lehetőség.

Az Ügyfél rendelését nem tudja leadni, amennyiben számlatartozása ezt nem teszi lehetővé. Ebben az esetben az Ügyfél a Pénzügyi információk menüpontban ellenőrizheti nyitott rendeléseit, valamint lejárt számláit, illetve a Vevőszolgálattól kérhet bővebb tájékoztatást.

Amennyiben az Ügyfél a megrendelés tartalmát, adatait véglegesítette, ezt követően annak elküldése előtt egy összesítő ablakban ellenőrizheti teljes megrendelését. Az ellenőrzés, és az összesítő adatok jóváhagyását követőn a megrendelés már nem módosítható, vagy törölhető.

Az Ügyfél a megrendeléssel, Termékkel, kapcsolatos információkért a Társaság Vevőszolgálatához fordulhat, illetve a megrendelés visszavonását, módosítását kizárólag a Társaság Vevőszolgálatán teheti meg az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám: (06-27) 542-400

faxszám: (06-27) 542-401

e-mail: vevoszolgalat@clearwater.hu

Társaság a megrendelés beérkezéséről Ügyfél részére tájékoztató e-mail-t küld. A visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatásul szolgál az Ügyfél számára, hogy a Társaság a megrendelésének feldolgozását megkezdte. Amennyiben technikai hiba folytán visszaigazoló e-mail nem érkezik, az Ügyfél a Vevőszolgálathoz tud fordulni.

A megrendelést a Társaság weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi kötelező mezőt kitölti.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megrendelt Termékek leszállítására, átvételére, felhasználásra, az azzal kapcsolatos fizetési feltételekre, illetve jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekre Társaság és az Ügyfél között fennálló bérleti-szolgáltatási szerződés, és a Társaság ÁSZF-je alkalmazandó.

Amennyiben a Társaság és az Ügyfél között esetlegesen fennálló jogvita Társasággal való tárgyalások során nem rendeződik, az Ügyfél panaszt tehet a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál, illetőleg a szakmai kamarák mellett működő békéltető testülethez fordulhat a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére.

A Társaság Weboldalán való megrendelés feladása az Ügyfél részéről feltételezi az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Társaság a biztonságosabb megrendelés érdekében javasolja az Ügyfélnek, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

Partnereink

Adatvédelmi Tájékoztató
Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy 2018. május 25. napján hatályba lépett a GDPR, az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete.

Személyes adatait ezentúl a megváltozott adatvédelmi előírásokkal összhangban kezeljük.

Kérjük, hogy adatkezelési tevékenységünkről tájékozódjon az Adatvédelem menüpont alatt, vagy ide kattintva elérhető, részletes adatvédelmi tájékoztató elolvasásával.
Ne mutasd többet ezt a tájékoztatót